Skip to main content
 
by Mary Tobias-Papa

illustrated by Isabel Roxas

Summary

Goodreads

Sasama ako kay Nanay!
Pupunta kami sa palengke.
Ano-ano kaya ang makikita namin doon?
Sino-sino kaya ang makikilala ko?

Tara, sama ka.
Ngayon ay araw ng palengke!

I’m coming with Nanay!
We’re going to the market.
What would we see there?
Who would I meet?

Come, join us!
Today is market day!

 

2010 National Children’s Book Awards

Topics

1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade, Ages 4-8, Bilingual, Family, Kindergarten, Tagalog